mobil:+36 30 931 7749  |  tel: +36 23 781 183  |  email: info@szigep.hu

OBSZAR ZASTOSOWANIA

  

W PRZYPADKU BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ

Umieszczanie rur osłonowych - Technologia wiercenia kierunkowego jest bardzo przydatna na  obszarach miejskich, ponieważ pomiędzy istniejącymi przewodami komunalnymi - bez rozkopywania ulic - można dokładnie przeprowadzać rury osłonowe.

Szczególnie godna uwagi jest szybkość technologii wiercenia kierunkowego, która w ciągu jednego dnia daje możliwość umieszczenia rur osłonowych na długości 20 - 100 m.

 

W PRZYPADKU INSTALACJI PRZEWODÓW GAZOWYCH

Technologia szczególnie przydatna przy instalowaniu głównej i rozdzielczej sieci gazowej nie tylko prowadzonej przez rzeki i trakty wodne, ale także na terenach pokrytych autostradami, liniami kolejowymi, pasami startowymi na lotniskach, wyspami, budynkami i na skrzyżowaniach trudno dostępnych miejsc.

  

W PRZYPADKU INSTALACJI PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

Wiercenia kierunkowe mogą być stosowane przy budowie dowolnych przewodów wodociągowych, tam, gdzie rury wykonane są z twardego PE lub ze stali.

 

W PRZYPADKU BUDOWY KANALIZACJI

Technologia wiercenia kierunkowego (HDD) jest szczególnie przydatna przy budowie kanałów tłocznych z twardego PE, w przypadku krzyżowania się dróg, linii kolejowych, cieków wodnych.

  

W PRZYPADKU BUDOWY PRZEWODÓW PRZESYŁOWYCH ROPY NAFTOWEJ I GAZU

Podczas budowy stalowych przewodów przesyłowych na skrzyżowaniach rzek, dróg i linii kolejowych.

   

    

   

mobil:+36 30 931 7749  |  tel: +36 23 781 183  |  email: info@szigep.hu